ErgoFloor - ErgoTile Quad Płytki Gumowe 500x500x15 mm Szary (C1)

ErgoFloor - ErgoTile Quad Płytki Gumowe 500x500x15 mm Szary (C1)

59.000025
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

P?ytki gumowe ErgoTile do fitnessu, crossfitu, ?wicze? z wolnymi ci??arami itp. zosta?y zaprojektowane tak, aby sprosta? zapotrzebowaniu na amortyzuj?ce wstrz?sy i d?wi?ki, wytrzyma?e, wygodne i odporne na po?lizg gumowe pod?ogi w dzisiejszych si?owniach i boksach crossfitowych.

.

Detter to niedrogie i przyjazne dla ?rodowiska rozwi?zanie, produkowane w spos?b przyjazny dla ?rodowiska z gumy pochodz?cej z recyklingu opon wycofanych z eksploatacji.

ErgoTile jest zaprojektowany z my?l? o jako?ci i trwa?o?ci.

P?ytki gumowe amortyzuj? wstrz?sy, przynosz? ulg?, s? wytrzyma?e, wygodne i antypo?lizgowe, a tak?e amortyzuj? wstrz?sy, ha?as i wibracje podczas treningu, p?ytki s? odporne na ekstremalne obci??enia, takie jak kolce, i mog? wytrzyma? rzucanie na nie ci??ark?w.

.

Opr?cz zastosowania w si?owniach i salach fitness, p?ytki gumowe mog? by? r?wnie? stosowane w przedszkolach (przesz?y testy bezpiecze?stwa zabawek UE na migracj? okre?lonych substancji zgodnie z norm? EN 71-3), na placach zabaw, w szko?ach itp.

Uwaga - P?ytki sprzedawane s? pojedynczo

Jako??: C1
P?ytka ta jest wykonana w jako?ci C1. P?ytka dost?pna jest r?wnie? w jako?ci C1X. C1 jest najbardziej rozpowszechnion? p?ytk? gumow? i ma bardzo ostr? cen?. C1X ma bardziej zamkni?t? powierzchni?, dzi?ki g?rnej warstwie ultra drobnego granulatu. Dzi?ki temu C1X jest ?atwiejszy w czyszczeniu, ale jednocze?nie wzrasta jego cena. Oba gatunki s? bardzo trwa?e.

Og?lne zastosowanie

>

Jako pod?oga og?lna w centrach fitness, gdzie preferowany jest surowy wygl?d, cz?sto stosowane s? p?ytki gumowe ErgoTile Quad 1.000x1.000x15 lub 500x500x15 mm.

P?ytki gumowe ErgoTile Quad mog? by? ??czone z pod?o?em z p?ytek gumowych ErgoPlay Impact o grubo?ci 45, 60, 75 lub 90 mm dla dodatkowego t?umienia ha?asu i wibracji.

Bezpieczne dla ?rodowiska

>

P?ytki s? zabezpieczone antybakteryjnie w celu zapobiegania rozwojowi bakterii i ple?ni - przesz?y testy REACH na SVHC, VOC i ftalany zgodnie z normami En 1122 i EN ISO 14389.

  .
 • Doskona?a odporno?? na po?lizg - klasa odporno?ci na po?lizg "R12" zgodnie z DIN 51130 i "P5" zgodnie z AS 4586 dla naszej jako?ci C1.
 • Klasa ogniowa Efl zgodnie z EN 13501-1.
 • Made Isocyanate (MDI

Ta p?ytka ma wymiary - 500 x 500 x 15 mm. Dlatego na m2 potrzebne s? 4 takie p?ytki.

 • Brand
 • Liczba Płyt 1
 • Powierzchnia 1 m2
 • Wymiary Płyty 500 x 500 cm
 • W Tym Listwy Krawędziowe Nie - można dokupić
 • Grubość 1,5 cm