Odin B1 Składany Rower Treningowy Czarny

Odin B1 Składany Rower Treningowy Czarny

609.0000600000001   1908.9999750000002
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Odin B100 to naprawd? ?adny i zajmuj?cy niewiele miejsca rower treningowy, kt?ry zapewnia wysoki stosunek jako?ci do ceny.

Powiniene? wybra? ten rower treningowy B100, je?li chcesz mie? model przyjazny dla u?ytkownika, kt?ry zapewni Ci dobry trening.

Dostajesz 8 poziom?w oporu, kt?re ?atwo ustawisz na komputerze. Posiadaj?c 8 poziom?w oporu, zapewniasz sobie mo?liwo?? delikatnego zwi?kszania obci??enia. Te poziomy s? ?atwo regulowane dla ka?dego - uchwyt jest du?y, jak r?wnie? ?atwe do uzyskania dobrego grip na.
Komputer jest ?atwy w u?yciu. Jest 1 przyjazny dla u?ytkownika przycisk, za pomoc? kt?rego mo?na prze??cza? wy?wietlanie pomi?dzy czasem, t?tnem, pr?dko?ci?, dystansem, a tak?e kaloriami.

.

Komputer posiada czytelny ekran LCD, kt?ry jest jasny i wyra?ny.

.

Ten rower treningowy Odin B100 posiada siedzisko, kt?rego wysoko?? mo?na regulowa? w zakresie 80 - 88cm. Oznacza to, ?e mo?e by? u?ywany przez szerokie grono u?ytkownik?w. Mo?liwo?? regulacji pozwala na uzyskanie idealnego komfortu. Jest to kluczowe dla Twojej motywacji, aby? siedzia? prawid?owo na rowerze treningowym.

R?koje?? roweru treningowego Odin B100 ma kilka opcji uchwytu i wbudowany czujnik t?tna. Opcje uchwytu, kt?re pozwalaj? na zmian? pozycji podczas treningu, znacznie zwi?kszaj? komfort pracy.

.

Rower treningowy Odin B100 jest ?atwy do przenoszenia, poniewa? jest sk?adany. Pozwala to r?wnie? na przechowywanie roweru treningowego w szafce lub za drzwiami, gdy nie jest u?ywany.

Angielska instrukcja:Rower treningowy Odin B100 dostarczany jest z du?sk? i angielsk? instrukcj? obs?ugi.

>

Dane:

.

Regulacja wysoko?ci siode?ka: od 80cm do 88cm

.

Regulacja obuwia peda??w - Peda?y samonastawne: peda?y automatycznie obracaj? si? prawid?owo i s? gotowe do u?ycia.

Wy?wietlacz LCD: pokazuje czas, t?tno, pr?dko??, odleg?o?? i kalorie.

1 przycisk przyjazny dla u?ytkownika

Wysoko?? wej?cia na g?r? 48cm

Wygodne siode?ko 27,5cm x 24,5cm

.

Max. waga u?ytkownika 100 kg

 • Brand
 • Bluetooth (dołączenie Tabletu I Smartfona) Nie
 • Układ Hamulcowy Magnetyczny
 • Computer data Displays distance, time, calories, heart rate, speed and scan
 • Wymiary 80 x 41 x 116 cm
 • Dimensioner (emballage) 118,5 x 35 x 20 cm
 • Wymiary - Po Złożeniu 137 x 42 x 35 cm
 • Wysokość Ustawienia Średni
 • Regulacja Oporu Ręczny
 • Maksymalna Waga Użytkownika 100 kg
 • Poziomy Oporu 1 - 8
 • Pulsometr Pulsometr na rękę
 • Koła Transportowe Nie
 • Programy Treningowe 0 szt
 • Waga 13,9 kg
 • Funkcja Watów Nie