Odin B500 Rower Treningowy

Odin B500 Rower Treningowy

1518.999939   3049.000014
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Odin B500 Motionscykel

>.

Oto nowy Odin B500, bardzo solidny rower treningowy, w bardzo dobrej cenie. Odin B500 jest niezwykle stabilny i wykonany z najlepszych komponent?w w swoim przedziale cenowym.

Odin B500 ma wbudowany Bluetooth i mo?e by? po??czony z Kinomap, gdzie mo?na zbiera? wszystkie swoje treningi.

.

Wyposa?ony jest w 9 kg ko?a zamachowe bardzo dobrej jako?ci, kt?re zapewniaj? p?ynn? i komfortow? prac? gwintu w peda?ach. Mo?na osi?gn?? do?? du?e obci??enie w oporze poprzez ko?o zamachowe.

Rower treningowy Odin B500 jest wyposa?ony w 16 program?w treningowych, kt?re zawsze zapewni? Ci urozmaicony trening, dodatkowo jest r?wnie? program regeneracyjny, kt?ry zapewnia dobre zako?czenie treningu.

Regulacja oporu jest oczywi?cie wykonywana elektronicznie, gdzie mo?esz to zrobi? na komputerze lub pozwoli? programom zarz?dza? tym wszystkim za Ciebie. Obci??enie roweru mo?na zwi?ksza? delikatnie i oszcz?dnie, co jest niezwykle wa?ne, je?li chcesz uzyska? dobry trening.

Maksymalna waga u?ytkownika wynosi 130 kg, co ?wiadczy o dobrej jako?ci wykonania. Niezale?nie od wagi osobistej, maksymalna waga u?ytkownika jest wa?na, poniewa? pokazuje, jak stabilna b?dzie maszyna.

Komputer w Odin B500 jest niezwykle przyjazny dla u?ytkownika i bardzo przejrzysty. Wyposa?ony jest r?wnie? w uchwyt na tablet lub telefon. Bardzo przejrzysty komputer, kt?ry ma naprawd? wyra?n? i ?atw? do odczytania czcionk?. Komputer wy?wietla czas, t?tno, pr?dko??, odleg?o??, kalorie, waty, jak r?wnie? poziom oporu.

.

Mo?liwa jest regulacja wysoko?ci siode?ka.

.

Odin B500 ma wymiary 85 x 51 x 130 cm. Maszyna jest oczywi?cie dostarczana z du?skim podr?cznikiem i instrukcj? obs?ugi.

Opakowanie, w kt?rym dostarczany jest rower ma wymiary 94 x 16 x 61 cm.

.
 • Brand
 • Bluetooth (dołączenie Tabletu I Smartfona) Ja
 • Układ Hamulcowy Hamulec elektromagnetyczny
 • Computer data Displays speed, time, distance, calories and heart rate
 • Wymiary 85 x 51 x 130 cm
 • Dimensioner (emballage) 94 x 61 x 16
 • Wysokość Ustawienia Bardzo niski
 • Regulacja Oporu Elektroniczny
 • Kinomap Yes
 • Maksymalna Waga Użytkownika 130 kg
 • Poziomy Oporu 1 - 16
 • Pulsometr Pulsometr na rękę
 • Koło Zamachowe (masa Zamachowa) 9 kg
 • Koła Transportowe Ja
 • Programy Treningowe 16 szt
 • Waga 19,5 kg
 • Funkcja Watów Ja