Odin B6 Rower Treningowy

Odin B6 Rower Treningowy

2128.999989   3658.999941
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Odin B600 Motionscykel

>

Znajdziesz tutaj bardzo solidny rowerek treningowy, w bardzo dobrej cenie. Odin B600 jest niezwykle stabilny i wykonany z najlepszych komponent?w w swoim przedziale cenowym.

Wyposa?ony jest w ko?o zamachowe o wadze 9 kg, kt?re zapewnia p?ynn? i komfortow? prac? gwintu w peda?ach. R?wnie? waga ko?a zamachowego pozwala na uzyskanie do?? du?ego obci??enia w oporze. Waga ko?a zamachowego to jednak nie wszystko - wa?niejsza jest jako?? ko?a zamachowego, a tu dostajemy naprawd? dobr? jako??.

Rower treningowy Odin B600 wyposa?ony jest w 24 programy treningowe, kt?re zawsze zapewni? Ci urozmaicony trening. Odin B600 jest wyposa?ony w programy treningowe, kt?re zapewniaj? do 32 poziom?w oporu. Wszystkie te poziomy oporu pozwalaj? na delikatne i ostro?ne zwi?kszanie obci??enia, co jest niezwykle wa?ne, je?li zale?y Ci na dobrym treningu.

.

Regulacja oporu jest oczywi?cie wykonywana elektronicznie, gdzie mo?esz to zrobi? na komputerze lub pozwoli? programom zarz?dza? tym wszystkim za Ciebie. Maksymalna waga u?ytkownika wynosi 150 kg, co ?wiadczy o dobrej jako?ci wykonania. Niezale?nie od wagi osobistej, maksymalna waga u?ytkownika jest wa?na, poniewa? pokazuje, jak stabilna b?dzie maszyna.

Komputer w Odin B600 jest niezwykle przyjazny dla u?ytkownika i bardzo przejrzysty. Wyposa?ony jest r?wnie? w uchwyt na tablet lub telefon. Bardzo przejrzysty komputer, kt?ry ma naprawd? wyra?n? i ?atw? do odczytania czcionk?. Komputer wy?wietla czas, t?tno, pr?dko??, dystans, kalorie, waty, a tak?e poziom oporu. Jest 4 u?ytkownik?w, wi?c ka?dy z nich mo?e mie? swoje w?asne ustawienia p?ci, wieku, wagi, itp.

Aby pom?c Ci wygodnie siedzie? na rowerze, mo?esz wyregulowa? zar?wno siode?ko, jak i kierownic?. Prawid?owe ustawienie siode?ka i kierownicy maszyny jest niezwykle wa?ne dla ergonomii jazdy na rowerze.

Odin B600 ma wymiary 102 x 47 x 130,5 cm i wa?y 27 kg. Maszyna jest oczywi?cie dostarczana z du?skim podr?cznikiem i instrukcj? obs?ugi.

Przegl?d program?w szkoleniowych:

>

Programy r?czne? 1
Programy predefiniowane?P1-P12?? 12
Programy Brugera? 1
ProgramyHRC ?55%/75% /90%/TARGET?? 4
Watt prgrammer: 1
Programy ustawie? spalania? 4
Programy regeneracji?1
Programy tkanki t?uszczowej: 1

>.
 • Brand
 • Bluetooth (dołączenie Tabletu I Smartfona) Nie
 • Układ Hamulcowy Hamulec elektromagnetyczny
 • Computer data Very clear computer that has a really clear and easy to read font. The computer shows time, heart rate, speed, distance, calories, watts and resistance level
 • Wymiary 102 x 47 x 130,5 cm
 • Dimensioner (emballage) 97,5 x 25 x 62 cm, 29,5 kg
 • Wysokość Ustawienia Bardzo niski
 • Regulacja Oporu Elektroniczny
 • Maksymalna Waga Użytkownika 120 kg
 • Poziomy Oporu 1 - 16
 • Pulsometr Pulsometr na rękę
 • Koło Zamachowe 9 kg
 • Koła Transportowe Ja
 • Programy Treningowe 24 szt
 • Waga 27 kg
 • Funkcja Watów Ja
 • Moc W Watach 10 - 350 watts