Odin Neopren Hex Hantle 2kg

Odin Neopren Hex Hantle 2kg

38.999979   109.00001700000001
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Odin Hantla Neoprenowa Hex 2kg to solidne hantle o wysokiej jako?ci. S? one wykonane z mocnego neoprenu i s? dost?pne z r??nymi obci??eniami w zale?no?ci od potrzeb.

Wszystkie hantle posiadaj? wyra?ne oznaczenie wagi, a sze?ciok?tny kszta?t hantli zapobiega ich staczaniu si? po pod?odze, gdy nie s? u?ywane. Hantle te s? r?wnie? ?atwe do przechowywania po treningu.

Waga jest sta?a na hantlach, ale negocjowana z r??nymi obci??eniami. Model ten jest dost?pny w rozmiarach od 1 do 6 kg.

Hantle Odin s? ?atwe w u?yciu i maj? wygodn? powierzchni?. Oznacza to, ?e zawsze masz pewny i mocny chwyt hantli, bez wzgl?du na rodzaj wykonywanego ?wiczenia. Mog? by? wykorzystywane do r??nych ?wicze? treningowych i mog? pom?c w zapewnieniu efektywnego treningu.

Dzi?ki tym wspania?ym hantlom Odin otrzymujesz stabilne i bezpieczne narz?dzia treningowe, kt?re mog? by? u?ywane niezale?nie od do?wiadczenia i kt?re zapewni? bezpieczny i komfortowy trening za ka?dym razem.

Uwaga - Podana cena dotyczy 1 szt. hantli Odin Neoprene Hex Dumbbell 2kg.

  • Brand
  • Kolor Black
  • Forma Sześciokątny
  • Regulowany Nie
  • Materiale Neopren
  • Waga 2 kg
  • Materiał Zewnętrzny Neopren