Odin PRO 45 Degree Leg Press

Odin PRO 45 Degree Leg Press

10848.999995999999   10979.000048999998
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Profesjonalna prasa do n?g 45 stopni firmy Odin PRO. Niezwykle mocna i stabilna maszyna treningowa, odpowiednia dla komercyjnych si?owni i r??nych sal do ?wicze?. Na tej maszynie treningowej mo?na naprawd? stan?? przed wyzwaniem i osi?gn?? efektywny trening n?g - tutaj musz? by? stosowane 50 mm olimpijskie kr??ki wagowe, w przeciwie?stwie do klasycznej maszyny wagowej cz?sto spotykanej na tych maszynach treningowych. Tak wi?c w tym przypadku mo?liwe jest dodanie du?ego obci??enia za pomoc? dysk?w obci??nikowych, je?li trzeba trenowa? wyj?tkowo ci??ko.

.

Odin PRO Leg Press to jedno z najbardziej popularnych urz?dze? treningowych w?r?d u?ytkownik?w si?owni. Zapewnia dobry wszechstronny trening n?g, gdzie mniej lub bardziej ca?e dolne cia?o jest rzeczywi?cie przeszkolony. Wiele os?b uzupe?nia to ?wiczenie o niekt?re z innych klasycznych ?wicze? n?g, takich jak przysiady oraz przysiady przednie i tylne.

Profesjonalne maszyny do ?wicze? Odin PRO produkowane s? w wysokiej jako?ci z solidn? konstrukcj? ramow?, co sprawia, ?e s? po??dane w ka?dym rodzaju sali ?wicze?, a atrakcyjny design nadaje pomieszczeniu ponadczasowy wygl?d.

  • Brand
  • Szerokość 161 cm
  • Kolor Black
  • Wysokość 129 cm
  • Długość 214 cm
  • Maksymalne Obciążenie 200 kg on each side
  • Masa Produktu 180 kg
  • Typ Obciążenia Obciążniki