Odin PRO Crossover Pulley Combo

Odin PRO Crossover Pulley Combo

17069.000034   17079.000057
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Odin PRO Crossover Pulley Combo to profesjonalna maszyna Cable Cross skierowana do komercyjnych si?owni i wszystkich innych typ?w sal ?wicze?. Popularna maszyna treningowa to absolutny must have w ka?dej si?owni - w?r?d cz?onk?w i innych u?ytkownik?w nie ma w?tpliwo?ci, ?e Cable Cross nale?y do ulubionych.

Dzi?ki tej stacji treningowej masz mo?liwo?? skorzystania z morza ?wicze?, gdzie praktycznie ca?e cia?o mo?e by? trenowane. Mo?na wykonywa? ?wiczenia na klatk? piersiow?, ?wiczenia na szyj?, niskie rz?dy, rozpi?tki oraz ?wiczenia na biceps i triceps. Niewiarygodnie skuteczna maszyna kombinowana dla wymagaj?cych u?ytkownik?w.

Odin PRO gwarantuje wysok? jako?? i ?wietny design, a ten nie jest wyj?tkiem. Atrakcyjne detale w po??czeniu z solidn? konstrukcj? ramy tworz? kompletn? maszyn? treningow?, kt?ra pasuje do ka?dej si?owni.

Apuls poleca Odin PRO tym, kt?rzy chc? tylko tego, co najlepsze dla swoich cz?onk?w i u?ytkownik?w.

  • Brand
  • Szerokość 73,5 cm
  • Kolor Black
  • Wysokość 232 cm
  • Długość 360 cm
  • Masa Produktu 450 kg
  • Stos Obciążników 2 x 90 kg
  • Typ Obciążenia Stały obciążnik