Odin PRO Smith Rack

Odin PRO Smith Rack

14019.00003   14029.000053
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Profesjonalny stojak Smith Rack firmy Odin PRO w ?adnej i stylowej jako?ci. Rega? nadaje si? do komercyjnych si?owni i r??nych sal ?wicze?, dzi?ki mocnej konstrukcji ramowej i stabilnej konstrukcji. Odin PRO Smith jest prostym i przyjaznym dla u?ytkownika stojakiem, kt?ry zapewnia kontrolowany trening z wi?kszym bezpiecze?stwem. Dr??ek jest przymocowany do ramy i dlatego nie mo?na doprowadzi? do utraty r?wnowagi. Z tego stojaka mog? wi?c korzysta? wszyscy u?ytkownicy, niezale?nie od poziomu zaawansowania, gdy? trening zawsze b?dzie bezpieczny i pewny.

Smith Rack mo?e by? u?ywany do dw?ch najpopularniejszych ?wicze? treningowych - przysiadu i wyciskania na ?awce. Dr??ek mo?na "zablokowa?", aby dopasowa? go do przysiadu lub wyciskania na ?aweczce, co pozwala na dostosowanie treningu do w?asnych potrzeb. Z ?awk? do ?wicze?/sztang? i kilkoma innymi talerzami olimpijskimi, jeste? gotowy do przeprowadzenia efektywnej sesji treningu si?owego. Oczywi?cie z ty?u rakiety znajduj? si? uchwyty na dyski, dzi?ki kt?rym dyski nie b?d? kr??y? po sali gimnastycznej.

Odin seria PRO to profesjonalne maszyny treningowe i urz?dzenia do u?ytku komercyjnego. Polecamy Odin PRO ka?demu, kto chce mie? wydajny sprz?t treningowy w ?adnej oprawie graficznej - np. w lokalnej si?owni, firmowym fitnessie, szko?ach i instytucjach, klubach sportowych, hotelach itp. Odin Pro jest dla tych, kt?rzy chc? zaoferowa? u?ytkownikom/cz?onkom troch? wi?cej.

  • Brand
  • Szerokość 207 cm
  • Kolor Black
  • Wysokość 240 cm
  • Maks. Masa Obciążenia 300 kg
  • Masa Produktu 198 kg
  • Typ Obciążenia Obciążniki