Odin S6 Rower Spinningowy

Odin S6 Rower Spinningowy

609.0000600000001   1829.000037
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Je?li szukasz roweru spinningowego, kt?ry jest przyjazny dla u?ytkownika i ?atwy w obs?udze, to trafi?e? na w?a?ciwy produkt - z Odin S600 dostajesz du?o za swoje pieni?dze, jak r?wnie? wspania?e wra?enia z treningu.

>

Odin S600 jest wyposa?ony w stosunkowo ci??kie ko?o zamachowe (12kg), kt?re zapewnia rowerowi dobr? stabilno?? - jednocze?nie Odin S600 daje bardzo p?ynn? ni? nawet przy du?ych obci??eniach.

.

Regulacja trybu pracy jest r?czna, z bezstopniow? regulacj? precyzyjn? za pomoc? hamulca filcowego. Jest to zawsze preferowane w rowerach spinningowych, poniewa? zapewnia niesko?czenie zmienne obci??enie podczas treningu.

Rower spinningowy wyposa?ony jest w regulowane siode?ko, kt?re mo?na ustawia? zar?wno w poziomie jak i w pionie. Dodatkowo, kierownica posiada kilka opcji uchwytu, aby zapewni? Ci wygodn? pozycj? podczas treningu.

.

Rower spinningowy posiada niezb?dne funkcje wy?wietlacza takie jak: czas - dystans - skanowanie - kalorie - czas i pr?dko??.

Jeste?my gotowi do pomocy w przypadku jakichkolwiek pyta?, zar?wno osobi?cie, jak i za po?rednictwem naszego dzia?u obs?ugi klienta.

>
 • Brand
 • Bluetooth (dołączenie Tabletu I Smartfona) Nie
 • Układ Hamulcowy Klocki hamulcowe
 • Computer data time - distance - scan - calorie - time - speed
 • Wymiary 101 x 50 x 125cm
 • Praca Napęd łańcuchowy
 • Wysokość Ustawienia Średni
 • Regulacja Oporu Ręczny
 • Maksymalna Waga Użytkownika 110 kg
 • Regulacja Oporu Bezstopniowe
 • Pulsometr Nie
 • Koło Zamachowe 12 kg
 • Koła Transportowe Ja
 • Waga 27,5 kg
 • Funkcja Watów Nie