Odin T700 Bieżnia

Odin T700 Bieżnia

3959.000016   6099.000018000001
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

.

Odin T700 posiada czytelny ekran i funkcj? kinomapy, dzi?ki czemu mo?esz pod??czy? sw?j telefon lub tablet do bie?ni. Funkcja Kinomap zapewnia zupe?nie nowe doznania na bie?ni, pokazuj?c rzeczywisty obraz wideo wybranej trasy, podczas gdy bie?nia sama dostosowuje nachylenie do rzeczywistych warunk?w. To daje Ci naprawd? nieograniczon? liczb? program?w szkoleniowych.

Nowe opracowanie firmy Odin z komputerem, kt?ry jest super przejrzysty i pokazuje 5 najwa?niejszych czynnik?w: kalorie/przyrost, czas, dystans, pr?dko??

Absorpcja wstrz?s?w jest ulepszona w nowej bie?ni, poniewa? jest ona wyposa?ona w najnowszy system 3S Shock Absorption. To chroni Twoje stawy - zw?aszcza kolana.

Bie?nia posiada ergonomiczne uchwyty boczne oraz uchwyty do komputera. Odin T700 jest oczywi?cie wyposa?ony w 2 uchwyty na kubki.

Wysoko?? powierzchni do biegania wynosi tylko 16 cm nad pod?og?, wi?c warunki dost?pu s? ?atwe. Ta niewielka wysoko?? stawia r?wnie? mniejsze wymagania co do wysoko?ci sufitu w pomieszczeniu.

Do bie?ni do??czona jest butelka smaru, kt?ry zalecamy:

  .
 • U?ytkownicy, kt?rzy korzystaj? z bie?ni przez mniej ni? 3 godziny tygodniowo, powinni smarowa? urz?dzenie co 6 miesi?cy.
 • .
 • U?ytkownicy, kt?rzy u?ywaj? bie?ni przez 3-5 godzin tygodniowo powinni smarowa? urz?dzenie co 3 miesi?ce.
 • U?ytkownicy, kt?rzy u?ywaj? bie?ni przez wi?cej ni? 5 godzin tygodniowo powinni smarowa? urz?dzenie co 2 miesi?ce.

Bie?nia mo?e by? sk?adana, co jest naprawd? wa?nym czynnikiem w wi?kszo?ci dom?w, aby zaoszcz?dzi? miejsce, gdy bie?nia nie jest u?ywana.

Sk?adanie Odin T700 jest naprawd? proste, mo?na to zrobi? jedn? r?k?, wystarczy podnie?? ta?m? do g?ry a? do "naci?cia", wtedy mo?e sta? samodzielnie, z?o?ona.

Je?li uwa?asz, ?e Odin T700 to ?wietna bie?nia, ale chcia?by? mie? wi?cej funkcji, polecamy przyjrze? si? jej wi?kszemu bratu Odin T750.

 • Brand
 • Bluetooth (dołączenie Tabletu I Smartfona) Ja
 • Computer data The computer is equipped with 5 Super-LED screens that show time, distance, calories, speed and heart rate measurement.
 • Dimensioner (emballage) 188 x 87 x 33,5 cm, 87 kg
 • Wymiary - Po Złożeniu L 102 x W 78.6 x H 148 cm
 • Składany Ja
 • Prędkość 0,8 - 20 km/h
 • Regulacja Nachylenia Elektroniczny
 • Kinomap Yes
 • Bieżnia, Szerokość 46 cm
 • Bieżnia, Długość 140 cm
 • Maksymalna Waga Użytkownika 150 kg
 • Moc Silnika W KM 2,5
 • Szczytowa Moc Silnika W KM 4,5
 • Typ Silnika DC
 • Pulsometr Pulsometr na rękę lub pas do pomiaru tętna (sprzedawany osobno)
 • Nachylenie 0 - 15 %
 • Kod Kreskowy 5714237002002
 • Koła Transportowe Ja
 • Programy Treningowe 36 szt
 • Waga 78 kg