Odin T800 Bieżnia

Odin T800 Bieżnia

5488.999968   8538.999972
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Odin T 800 jest uwa?ana za najlepsz? bie?ni? na rynku w swojej cenie. Bie?nia przeznaczona jest dla os?b, kt?re chc? mie? solidn? bie?ni?, z wieloma funkcjami - m.in. mo?liwo?? pod??czenia tabletu lub telefonu (iPad

Bie?nia posiada mocny silnik o mocy szczytowej 5 KM i mo?e pracowa? z pr?dko?ci? do 20 km/h, co jest wi?cej ni? wystarczaj?ce dla ka?dego biegacza.

.

Wi?kszo?? ludzi u?ywa tej bie?ni w domu i fakt, ?e jest ona sk?adana jest wa?nym czynnikiem. Mo?na to zrobi? za pomoc? prostej r?ki, po czym bie?ni? mo?na ?atwo przetransportowa? na wbudowanych k??kach.

Komputer jest super przejrzysty i pokazuje 4 najwa?niejsze czynniki, kt?rymi s?: Kalorie/wzrost, czas, dystans, pr?dko??/puls. 4 ekrany LED s? bardzo wyra?ne i ?atwe do odczytania.

Absorpcja wstrz?s?w bie?ni Odin T 800 jest klas? sam? w sobie, poniewa? jest ona wyposa?ona w najnowszy system Multi Shock Absorption. To oszcz?dza Twoje stawy - zw?aszcza kolana.

KinoMap
Odin T 800 wyposa?ony jest w KinoMap, kt?ra wzniesie Twoje do?wiadczenia na nowe wy?yny. KinoMap udost?pnia Odin T 800 tysi?ce program?w treningowych, pokazuj?c rzeczywisty obraz miejsca, w kt?rym biegniesz i Twojej pr?dko?ci. Nast?pnie bie?nia dostosowuje nachylenie itp. w oparciu o tras?, kt?r? widzisz na ekranie. KinoMap jest zdecydowanie najlepsz? aplikacj? na rynku, a wi?cej o niej mo?na przeczyta? na stronie KinoMap.

.

Masz 15 poziom?w zwi?kszenia, kt?re szybko podnosisz lub obni?asz elektronicznie na komputerze. Mo?na r?wnie? u?y? przycisk?w szybkiego wyboru, aby szybko wybra? poziom 6, 8 lub 10.

Wbudowanych jest dwana?cie program?w treningowych i mo?na pod??czy? tablet przez Bluetooth (iPad lub Android), gdzie ?atwo przejmiesz kontrol? nad bie?ni?. Z pod??czonym tabletem masz o wiele lepsze opcje dla statystyk, u?ytkownik?w i wiele wi?cej. Komputer mo?e r?wnie? wykona? test tkanki t?uszczowej.

Powierzchnia do biegania zapewnia du?? swobod? dzi?ki szeroko?ci 51 cm i d?ugo?ci 140 cm.

.

Komputer ma wbudowane g?o?niki, wi?c mo?esz odtwarza? muzyk? przez wbudowane z??cze AUX. W zestawie znajduje si? r?wnie? z??cze USB do ?adowania telefonu lub tabletu.

Butelka smaru jest do??czona do bie?ni i zalecamy:

  .
 • U?ytkownicy, kt?rzy korzystaj? z bie?ni przez mniej ni? 3 godziny tygodniowo, powinni smarowa? urz?dzenie co 6 miesi?cy.
 • .
 • U?ytkownicy, kt?rzy u?ywaj? bie?ni przez 3-5 godzin tygodniowo powinni smarowa? urz?dzenie co 3 miesi?ce.
 • U?ytkownicy, kt?rzy u?ywaj? bie?ni przez wi?cej ni? 5 godzin tygodniowo powinni smarowa? urz?dzenie co 2 miesi?ce.
 • Brand
 • Bluetooth (dołączenie Tabletu I Smartfona) Ja
 • Computer data Ja
 • Wymiary 180 x 86 x 139 cm
 • Wymiary - Po Złożeniu 110 x 86 x 156 cm
 • Składany Ja
 • Prędkość 0,8 - 20 km/h
 • Regulacja Nachylenia Elektroniczny
 • Kinomap Yes
 • Bieżnia, Szerokość 51 cm
 • Bieżnia, Długość 140 cm
 • Maksymalna Waga Użytkownika 150 kg
 • Moc Silnika W KM 3
 • Szczytowa Moc Silnika W KM 5
 • Typ Silnika DC
 • Pulsometr Pulsometr na rękę
 • Nachylenie 0 - 15 %
 • Kod Kreskowy 5714237003820
 • Koła Transportowe Ja
 • Programy Treningowe 12 szt
 • Waga 89 kg