Odin Winyl Hex Hantle 1kg

Odin Winyl Hex Hantle 1kg

59.000025   88.99997099999999
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Odin Vinyl Hex Hantle 1kg to solidne, wysokiej jako?ci hantle. S? one wykonane z mocnego winylu i s? dost?pne z r??nymi obci??eniami wagowymi w zale?no?ci od potrzeb. Winyl jest trwa?ym i wytrzyma?ym materia?em, kt?ry nie powoduje ha?asu ani nie rysuje pod?ogi.

Wszystkie hantle posiadaj? wyra?ne oznaczenie wagi, a sze?ciok?tny kszta?t hantli zapobiega ich staczaniu si? po pod?odze, gdy nie s? u?ywane. Hantle te s? r?wnie? ?atwe do przechowywania po treningu.

Waga jest sta?a na hantlach, ale mo?na j? zmienia? przy r??nych obci??eniach.

Hantle Odin s? ?atwe w u?yciu i maj? wygodn? powierzchni?. Oznacza to, ?e zawsze masz pewny i mocny chwyt hantli, bez wzgl?du na rodzaj wykonywanego ?wiczenia. Mog? by? wykorzystywane do r??nych ?wicze? treningowych i mog? pom?c w zapewnieniu efektywnego treningu.

Z tymi hantlami Odin otrzymujesz stabilne i bezpieczne narz?dzia treningowe, kt?re mog? by? u?ywane bez wzgl?du na do?wiadczenie i kt?re zapewni? bezpieczny i komfortowy trening za ka?dym razem.

Uwaga - Podana cena dotyczy 1 hantla Odin Vinyl Hex 1kg.

.
  • Brand
  • Kolor Black
  • Forma Sześciokątny
  • Regulowany Nie
  • Waga 1 kg
  • Materiał Zewnętrzny Vinyl