Odin Winyl Hex Hantle 3kg

Odin Winyl Hex Hantle 3kg

109.00001700000001   148.999986
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Odin Vinyl Hex Hantle 3kg to solidne, wysokiej jako?ci hantle. S? one wykonane z mocnego winylu i s? dost?pne z r??nymi obci??eniami wagowymi w zale?no?ci od potrzeb. Winyl jest trwa?ym i wytrzyma?ym materia?em, kt?ry nie powoduje ha?asu ani nie rysuje pod?ogi.

Wszystkie hantle posiadaj? wyra?ne oznaczenie wagi, a sze?ciok?tny kszta?t hantli zapobiega ich staczaniu si? po pod?odze, gdy nie s? u?ywane. Hantle te s? r?wnie? ?atwe do przechowywania po treningu.

Waga jest sta?a na hantlach, ale mo?na j? zmienia? przy r??nych obci??eniach.

Hantle Odin s? ?atwe w u?yciu i maj? wygodn? powierzchni?. Oznacza to, ?e zawsze masz pewny i mocny chwyt hantli, bez wzgl?du na rodzaj wykonywanego ?wiczenia. Mog? by? wykorzystywane do r??nych ?wicze? treningowych i mog? pom?c w zapewnieniu efektywnego treningu.

Z tymi hantlami Odin otrzymujesz stabilne i bezpieczne narz?dzia treningowe, kt?re mog? by? u?ywane niezale?nie od do?wiadczenia i kt?re zapewni? bezpieczny i komfortowy trening za ka?dym razem.

Uwaga - Podana cena dotyczy 1 szt. hantli Odin Vinyl Hex 3kg.

.
  • Brand
  • Kolor Black
  • Forma Sześciokątny
  • Regulowany Nie
  • Waga 3 kg
  • Materiał Zewnętrzny Vinyl