OdZn Foam Roller 3-Z-1 Wałek TrZgger Zestaw

OdZn Foam Roller 3-Z-1 Wałek TrZgger Zestaw

148.999986   298.99996200000004
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

W tym zestawie wa?k?w piankowych Odin otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz.

Opakowanie sk?ada si? z:
- 1 szt. bardzo twardego wa?ka piankowego ze struktur?
- 1 szt. ?redniego wa?ka piankowego
- 1 szt. wa?ka do masa?u

>

Wszystkie 3 mog? by? przechowywane jeden w drugim, wi?c s? ?atwe do przechowywania w domu i transportu.

>

Z zestawem Odin Foam Roller 3 w 1, b?dziesz m?g? zacz?? od odpowiedniego ?redniego wa?ka piankowego, kt?ry nie b?dzie bolesny w u?yciu i b?dzie w stanie rozlu?ni? wi?kszo?? Twoich mi??ni. Po rozgrzaniu si? z tym, mo?esz u?y? twardego wa?ka piankowego, aby dosta? si? do dna i ca?kowicie rozlu?ni? mi??nie. Ostatnim krokiem jest wa?ek do masa?u, kt?ry mo?e dosta? si? do ostatnich zakamark?w, do kt?rych nie mo?na dosta? si? za pomoc? wa?ka piankowego. Jest to ?atwe, na przyk?ad na udzie, aby zako?czy? ca?? drog? dooko?a i dosta? si? tam, gdzie w przeciwnym razie by?oby bardzo k?opotliwe, aby u?y? wa?ka piankowego.

  • Brand
  • Średnica 14,5 cm
  • Wymiary 45 x 14,5 cm
  • Dimensioner (emballage) 45 x 14,5 cm
  • Twardość Delikatna twardość
  • Długość 45 cm
  • Type Trigger Roller
  • Waga 967 g