Reebok Rower GR Wioślarz

Reebok Rower GR Wioślarz

3728.999979   4568.999943000001
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Reebok Rower GT jest niesamowicie stylow? maszyn? z d?ugim dr??kiem ?lizgowym 1,23cm.

.

Wio?larz posiada ko?o obrotowe o ?rednicy 6,5 cm, a siedzisko mo?na przesun?? o 85 cm. Masa ko?a zamachowego wraz z zamontowanymi cz??ciami wynosi do 8,25 kg.

Reebok Rower GR posiada r?wnie? regulowane paski na peda?ach, kt?re utrzymuj? Ci? idealnie na miejscu. Wy?wietlacz, kt?ry pokazuje wszystkie informacje na temat pr?dko?ci, czasu, dystansu, kalorii i liczby dni, ma wymiary 71 x 66 mm.

Wbudowanych jest 16 program?w, wi?c zawsze znajdzie si? jeden, kt?ry b?dzie odpowiada? Twojemu nastrojowi.Wio?larz GR Komputer wio?larza jest ?atwy w nawigacji i wy?wietla informacje o czasie, dystansie, kaloriach, t?tnie, obrotach na minut? i czasie na 500 metr?w.

Wio?larz GR jest ?atwy w nawigacji i wy?wietla informacje o czasie, dystansie, kaloriach, t?tnie, obrotach na minut? i czasie na 500 metr?w.

Urz?dzenie do wios?owania Reebok Rower GR sk?ada si? i zajmuje tylko 86 x 48 x 148 cm. Dzi?ki temu mo?na go ?atwo przechowywa? w k?cie. Waga wynosi 36,6 kg, ale dzi?ki k??kom transportowym rower mo?na go ?atwo przemieszcza?.

.

Maksymalna waga u?ytkownika wynosi 120kg. Reebok Rower GR jest dostarczany w du?ej mierze zmontowany.

.
 • Brand
 • Bluetooth (dołączenie Tabletu I Smartfona) Nie
 • Układ Hamulcowy Magnes
 • Profile Użytkowników Nie
 • Computer data Displays Speed, Time, Distance, Calories, Rotag per. mine.
 • Wymiary 198 x 48 x 82 cm
 • Dimensioner (emballage) 2 cll (85 x 32 x 78) + (127 x 14 x 9), 40 kg
 • Wymiary - Po Złożeniu 86 x 48 x 148 cm
 • Składany Ja
 • Regulacja Oporu Elektroniczny
 • Maksymalna Waga Użytkownika 120 kg
 • Poziomy Oporu 1 - 16
 • Pulsometr Pas do pomiaru tętna (sprzedawany osobno)
 • Kod Kreskowy 5055436105411
 • Koło Zamachowe 6,5 kg
 • Programy Treningowe 17 szt
 • Waga 36,2 kg
 • Funkcja Watów Nie